EMC

Elektromagnetisk kompatibilitet

Produktens förmåga att fungera i sin elektromagnetiska omgivning.

Förprov

Under ett förtest har du möjlighet att prova olika EMC egenskaper hos din produkt och sedan vid behov göra modifieringar på produkten i vårt elektroniklabb. Du bestämmer helt vilka tester du vill ha utförda och vilka förbättringsåtgärder du vill kontrollera. Vi har tillgång till en mängd avstörningskomponenter och olika typer av skärmningar som gör det möjligt för dig att snabbt se varifrån en störning kommer samt hur den kan åtgärdas.

Vi rekommenderar att ni redan tidigt i utvecklingsprojektet gör förtester på produkten. Om man i ett sent skede inser att produkten inte uppfyller kraven så kommer projektet med stor sannolikhet förskjutas, med förseningar och ökad kostnader som följd.

fortester
Sluttester

Slutprov

Vid sluttest av en produkts EMC egenskaper provar vi att produkten uppfyller de gränsvärden som anges i aktuell standard. Testerna utförs i enlighet med de föreskrivna basstandarderna och när testet är utfört lämnas en testrapport och ett intyg på att testerna utförts enligt gällande standarder.

CE-märkning

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden. Om du ska sätta en produkt på marknaden och behöver CE-märkning så kan vi bistå utöver provning med bland annat “Declaration of conformity” och utredningar kring vilka standarder eller krav som ska ställas på produkten.

FCC

I USA är det myndigheten FCC (Federal Communications Commission) som kravställer regelverket för placering av elektriska produkter på marknaden. Vi utför tester enligt FCC Part 15b.

Fordons- och MIL-provning

Vid EMC-provning av produkter som används i fordon eller i millitära sammanhang används normalt en annan testuppställning än för produkter som ska CE-märkas.

Dessutom har ofta fordons- och MIL-produkter betydligt högre krav på immunitet än andra produktgrupper.

BK Services kan erbjuda emissionsmätningar enligt flera fordons- och MIL-standarder samt ett urval av immunitetsprover, tex BCI enligt ISO 11452-4, pulser enligt ISO 7637 och ESD-prov enligt ISO 10605.

placeholder-square
papper-penna

Innan provningen

Viktigt att tänka på innan man utför en provning är att man är väl förberedd. Detta förenklas genom att BK Services ansvariga mätingenjör hör av sig innan testdagen och reder ut vad och hur produkten ska testas. Det kan vara frågor om vilka olika typer av interface, längd på kablar, och om produkten har någon form av radio. Det är viktigt att man försöker beskriva hur och var produkten ska användas.

Klicka här för att ladda ner vår checklista inför EMC-mätningar

Våra kammare

Kammare Kumla
kammaren
Kammare Mjärdevi (under konstruktion)
kammaren
Kammare Älvsjö
kammaren

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Tveka inte att kontakta oss om du har behov av att testa din produkt eller om du har frågor som rör CE märkning eller provningsstandarder.