CE-märkning

“Bokstäverna “CE” förekommer på många produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)”

Våra tjänster

BK Services kan bland annat hjälpa er med följande tjänster:
business-and-finance (3)
folder

Teknisk fil

Arbetet med att ta fram en teknisk fil kan ibland vara omfattande. De delar som ofta behöver ingå i den tekniska filen är:

CE-märkning

Så här skriver europakommissionen på sin hemsida:

Bokstäverna “CE” förekommer på många produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessa bokstäver visar att produkter som säljs i EES har bedömts uppfylla höga säkerhets-, hälso-, och miljöskyddskrav. När du köper en ny telefon, en teddybjörn eller en TV inom EES, hittar du CE-märket på dem. CE-märkning stödjer även rättvis konkurrens genom att hålla alla företag ansvariga mot samma regler.

Genom att CE-märka en produkt, deklarerar en tillverkare att produkten uppfyller alla rättsliga krav för CE-märkning och kan säljas i hela EES. Detta gäller även för produkter som tillverkats i andra länder men som säljs inom EES.

Det finns två huvudsakliga fördelar som CE-märkningen medför för företag och konsumenter inom EES:

  • Företagen vet att produkter som bär CE-märkning kan säljas i EES utan inskränkningar.
  • Konsumenterna får samma nivå av hälso-, säkerhets- och miljöskydd i hela EES.

CE-märkningen är en del av EU: s harmonisering inom lagstiftningen som huvudsakligen förvaltas av generaldirektoratet för den inre marknaden, industri, entreprenörskap och småföretag. CE-märkningen för begränsning av farliga ämnen sköts av generaldirektoratet för miljö. Omfattande vägledning om genomförandet av EU: s produktregler kan hittas i den så kallade Blue Guide.

Alla produkter behöver inte CE-märkas. Det är endast obligatoriskt för de flesta av de produkter som omfattas av direktiven enligt den s.k. nya metoden. Det är förbjudet att anbringa CE-märkningen på andra produkter.

Observera att CE-märkningen inte betyder att en produkt har godkänts som säker av EU eller av en annan myndighet. Den anger inte varifrån en produkt härstammar.

Källa: ec.europa.eu

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Tveka inte att kontakta oss om du har behov av att testa din produkt eller om du har frågor som rör CE märkning eller provningsstandarder.