Tjänster

Vi kan hjälpa ditt företag att utveckla elektronikprodukter som innehåller både hård- och mjukvara.

Exempel på uppdrag

Framtagning av kostnadseffektiva produkter baserade på inbyggda system.
Produktifiering av existerande konstruktioner.
Framtagning av prototyper.
Förstudier gällande effektivisering av existerande produkter.
Optimering av mjukvara på arkitektur- och detaljnivå.

Produktifiering

Att konstruera ett schema är en sak, att konstruera en producerbar produkt är ofta något helt annat. En av BK Developments stora konkurrensfördelar är att kunna erbjuda kunden expertis inom produktifiering och producerbarhet.

CAD

Vi kan erbjuda CAD-tjänster i form av schemaritning, PSPICE-simuleringar, layout och generering av mönsterkortsunderlag.

Testing

Ett gediget testarbete är normalt en förutsättning innan en produkt släpps på marknaden. Vi lång erfarenhet av testarbeten i form av t.ex. modultester på hård och mjukvara, tester av produkter på systemnivå samt verifiering enligt specifikation av komplexa, integrerade kretsar.

Dokumentation

God dokumentation är ett effektivt sätt att sprida information samt en möjlighet att minska missförstånd som kan uppstå vid verbal kommunikation. Dessutom är det en garanti mot kompetensförluster vid personalombyte.

BK Development har mångårig erfarenhet av teknisk dokumentering i form av framtagning av testspecifikationer, testrapporter, projektdefinitioner, projektplaner, budgetdokument, utvärderingsrapporter och materialkostnadsberäkningar.

Internationella kontakter

Framtagning av bl.a. prispressade högvolymprodukter innebär idag ofta att både leverantörer och tillverkare befinner sig utanför Sveriges gränser. Allt från tidsskillnader till kulturskillnader gör att ett sådant internationellt projekt ofta är svårare att hantera än ett lokalt projekt.

BK Development har mångårig erfarenhet av kontakter med både leverantörer och tillverkare från bl.a. Sverige, Europa, USA och Asien.

Kostnadseffektiv lösning

BK Development har låga fasta kostnader vilket innebär att du som kund inte behöver betala stora summor till administration som inte kommer ditt företag till del. Som kund hos BK Development får du vad du betalar för!

Stort kontaktnät

BK Development har tack vare sin fleråriga arbetslivserfarenhet ett stort kontaktnät inom distribution, hård- och mjukvarukonstruktion, CAD, testning, projektledning och produktion. Detta gör att inget projekt vare sig är för stort eller för litet.

Optimering

Ett av BK Developments specialistområden är optimering av hård- och mjukvara för kostnadspressade produkter. Vi åtar oss bl.a. uppdrag med följande inriktning:

  • optimeringsförslag av existerande mjukvara på arkitektur, modul och detaljnivå
  • implementation av optimerade mjukvarurutiner
  • optimeringsförslag på hårdvara för existerande produkter

Flexibilitet

Fast pris, löpande räkning, in-house eller ute hos kund? BK Development arbetar helt efter kundens önskemål. Du bestämmer det som känns bäst för dig och ditt företag.

Mjukvaruutveckling

BK Development kan även erbjuda extremt optimerade mjukvaror som till fullo utnyttjar den aktuella hårdvaruplattformen. Detta ger ofta en möjlighet att få en minimal hårdvara som innebär besparingar för kunden.

Prototypframtagning

BK Development kan snabbt ta fram en prototyp utgående från en existerande specifikation eller komma med ett egna förslag. Enklare prototyper i mindre serier monteras i egen regi medan vi utnyttjar vårt kontaktnät vid montering av bl.a. BGA- kretsar eller större serier.